Hardware

Hardware wat we in gebruik hebben voor het monitoren.