F-examen zendamateur 17 juni 2020

Ik heb op deze, voor mij, historische dag het F-examen behaald met 42 correcte antwoorden. Nu is het wachten op Agentschap Telecom…………….

Onderstaand het stuk op de site van Hamnieuws.nl en SRE (Stichting Radioamateur Examens)

Voorlopige resultaten F en N-examens in Assen

De Stichting Radio Examens heeft de eerste examens na de corona-lockdown zonder problemen kunnen houden op 17 juni 2020 in het Markehuus te Assen. Het aantal deelnemers was kleiner dan normaal gehouden om de vereiste afstand van 1,5 m te kunnen garanderen. Voor het N-examen is om deze reden ook een extra zaaltje in gebruik genomen. De SRE beschikt nu over markeringsmiddelen voor looproutes en ‘wachtpunten’, een spatscherm voor de secretaris, tafels worden ontsmet tussen de beide examens in, de medewerkers krijgen latex handschoenen enz.

Bij het uitdelen van de goede antwoorden na afloop ontstaat bijna altijd een beetje gedrang. Om dat te voorkomen zijn de goede antwoorden niet uitgedeeld, maar ’s-avonds na de examens op de website gezet als downloads. Ook waren de PR-mensen van de verenigingen niet aanwezig. In plaats daarvan heeft een van de verenigingen ‘goodie bags’ aangeleverd bij onze voorzitter Gert van Loo. Deze PR-spullen zijn voor het examen begon klaargelegd op de tafels van de deelnemers.

Gezegd moet worden, dat de kandidaten over de maatregelen niet hebben gemopperd en dat ze zich er keurig aan hebben gehouden.

Dan de (voorlopige) resultaten:

F-examen opgekomen 14 kandidaten, geslaagd 8 = 57,1 %.

N-examen opgekomen 18 kandidaten, geslaagd 16 = 88,9 %.

De scores en de rapportage zijn aan Agentschap Telecom gezonden. Het wachten is op de vaststelling van de examens door Agentschap Telecom.

 Na het examen worden de scores van alle deelnemers toegezonden aan Agentschap Telecom, waarna Agentschap Telecom de persoonsgegevens van alle geslaagden controleert en invoert in de gebruikersdatabase, zodat een geslaagde kan inloggen op zijn persoonlijke pagina.

Het kan enkele weken duren voordat uw persoonlijke pagina is ingevoerd. Pas als ook het behaalde examen (certificaat) op de persoonlijke pagina is vermeld, kunt u uzelf registreren als radiozendamateur en uw roepletters vastleggen.

De vermelding van het certificaat komt meestal 2 – 5 dagen na de vermelding van de persoonsgegevens. Als u dus wel kunt inloggen maar nog niet registreren, wacht dan nog een paar dagen. 

Als de gegevens van alle geslaagden zijn ingevoerd, wordt het examen vastgesteld met een beschikking. Nadat de Stichting Radio Examens de beschikking heeft ontvangen worden de deelnemers zo spoedig mogelijk geïnformeerd.